SUPERIOUE'S CA´PAC

(IPO1, ak, hd och ed normal Team Marlboro Djambo - IPO 1, ak, Svensk och Dansk vicesegrarinna 12-18 månader SSM och HAS 2017, hd B, ed 0, Superioue's Soya)

Ca'pac är Svensk och Dansk segrare på SSM och HAS 2019 i klassen 9-12 månader.
HD A, ED 0